Giàn phơi quần áo kép bằng inox

Giàn phơi quần áo kép bằng inox
Giàn phơi quần áo kép bằng inox loại có khoen